top of page

 Disclaimer en privacyverklaring       

De  modaliteiten  van  Universal  Medicine  en  hun  effectiviteit  zijn  noch  bewezen,  noch  geaccepteerd  door  de  conventionele  geneeskunde  en  de  wetenschap.Ze  zijn  gebaseerd  op  de  kennis  en  ervaring  van  de  natuurgeneeskunde  en  ze  dienen  alleen  voor  de  activering  van  de  krachtvan  zelf-heling  of  zelfgenezing.  De  verbetering  en  het  succes  van  deze  behandelingen  zijn  afhankelijk  van  de  individuele  situatie  van  elke  client.  Genezing  of  verlichting  van  een  ziekte  zijn  noch  beloofd  noch  gegarandeerd  in  elke  van  de  genoemde  behandelingen.  Therapieen  van  Universal  Medicine  zijn  geen  vervanging  van  de  diagnose  of  behandeling  van  een  arts  of  specialist. 

bottom of page