top of page

 Disclaimer & privacystatement       

DISCLAIMER

The Esoteric Facial Release, Esoteric Breast Massage (EBM), Sacred Esoteric Healing en Esoteric Connective Tissue Therapy are Universal Medicine® modalities. These  Therapies  and  their  effectiveness  are  neither  proven  nor  accepted  by  conventional  medicine  and  science.  They  are  based  on  the  knowledge  and  experience  of  naturopathy  and  only  serve  the  activation  of  the  power  of  self-healing.  Progress  and  success  of  these  treatments  depend  on  the  individual  situation  of  each  patient.  Healing  or  relief  of  an  illness  are  neither  promised  nor  guaranteed  in  any  of  the  mentioned  treatments.  Therapies  of  Universal  Medicine®  do  not  replace  the  diagnosis  or  treatment  by  a  doctor  or practitioner.

DATA PROTECTION 

The following introduction gives you an initial overview of what happens to your personal data when you visit my website. Personal data are those with which you can be personally identified. 

Who is responsible for data collection on this website?
The data processing on this website is carried out by the website operator, Simone Delorme. 

How do we collect your information?
Your data is collected when you provide it to us. This could be data that you enter when you make the appointment, for example.
Other data is automatically collected by IT systems when you visit the website. These are mainly technical data (e.g. Internet browser, operating system or time of page visit). This data is collected automatically as soon as you enter our website.

What do we use your data for?
Data is collected in order to ensure error-free usage of the website. 

What rights do you have regarding your data?
You have the right at any time to receive information free of charge about the origin, recipient and purpose of your stored personal data. You also have the right to request the correction, blocking or deletion of this data. 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die Energetische Gesichtsmassage, Esoterische Brustmassage (EBM), Sacred Esoteric Healing en Esoterische  Bindegewebstherapie sind  Therapieverfahren von  Universal  Medicine®. Die Therapieverfahren und  deren  Wirkungen  sind  schulmedizinisch  bzw.  wissenschaftlich  weder  bewiesen  noch  anerkannt.  Sie  beruhen  auf  dem  Erfahrungswissen  der  Naturheilkunde  und  dienen  ausschliesslich  der  Aktivierung  der  Selbstheilungskraefte.  Der  Verlauf  und  Erfolg  der  Behandlung  haengt  stets  von  individuellen  Faktoren  des  Patienten  ab.  Bei  keiner  der  aufgefuehrten  Therapien  wird  eine  Heilung  oder  Linderung  einer  Erkrankung  verspochen  oder  garantiert.  Die  Therapien  von  Universal  Medicine®  ersetzen  nicht  die  Diagnose  oder  Behandlung  durch  Arzt  oder  Heilpraktiker.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Die folgende Einleitung verschafft Ihnen einen ersten Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten geschieht, wenn Sie meinen Webseite besuchen. Personenbezogene Daten sind jene, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Webseite?
Die Datenverarbeitung auf dieser Webseite erfolgt durch den Webseitenbetreiber, Simone Delorme. 

Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie bei der Terminbuchung eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Webseite durch IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Webseite betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Webseite zu gewährleisten. 

 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. 

DISCLAIMER

De informatie op deze website is gebaseerd op de principes van de Ageless Wisdom welke een energetisch begrip van het leven bied.

Elke verwijzing naar wetenschap is een verwijzing naar energetische wetenschap zoals die door de Ageless Wisdom gepresenteerd wordt en niet naar de op bewijsvoering gerichte wetenschap van deze moderne tijd. Elke verwijzing naar specifieke aspecten van geneeskunde is eerder ter illustratie van energetische wijsheid, zoals deze door de Ageless Wisdom wordt gepresenteerd, in het samenspel van lichamelijke kwalen en ziekte, dan in tegenspraak te zijn met de huidige theorieën over het ontstaan van ziekten of op enigerlei wijze de plaats in te nemen van de epidemiologie.

De principes die op deze website worden weergegeven, en hun toepassing in de in deze kliniek toegepaste therapieën, zijn filosofisch en religieus, en worden dus niet geverifieerd binnen de op bewijsmateriaal gebaseerde redeneringen en het kritische beoordelingsproces van de op bewijsmateriaal gebaseerde wetenschap met inbegrip van CONSORT2010 dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken.

 

De therapieën die in deze kliniek worden beoefend zijn gebaseerd op het werk van Serge Benhayon en Universal Medicine en dus, in lijn met die presentaties en leerstellingen, stellen ze geen diagnose, behandelen, voorkomen of bieden ze geen enkele therapeutische genezing van een ziekte of aandoening, zijn ze complementair aan de geneeskunde en zijn ze nooit een vervanging van of een alternatief voor de conventionele geneeskunde.

 

Als u een vraag heeft of bezorgdheid over de oorzaak, diagnose of behandeling van een ziekte of aandoening, moet u een geregistreerde arts raadplegen.

GEGEVENSBESCHERMING

De volgende introductie geeft u een eerste overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website, Simone Delorme. 

Hoe verzamelen we uw informatie?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u bij het maken van de afspraak invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
De gegevens worden verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. 

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen.

bottom of page