top of page

Counselling

Simone-9.jpeg

Een centrale vraag die vaak omhoog komt is: hoe goed zorg jij voor jezelf? Speelt self-care überhaupt een rol in je leven?

Self-care gaat over de kwaliteit waarin jij met jezelf omgaat en hoe je de dingen doet

Self-care omvat alles: hoe je opstaat in de ochtend, hoe je naar je werk gaat, de manier waarop je je lichaam beweegt. Hoe je ademt en communiceert, hoe je interactie is met anderen en hoe je omgaat met emoties en reacties.  Self-care gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes. 

Dat vraagt om eerlijk te kijken naar hoe je op dit moment leeft.  Je krijgt in de gesprekken nieuwe inzichten en praktische handvatten die je kunt toepassen in je dagelijks leven. De gesprekken kunnen ook gecombineerd worden met lichaamswerk. 


We hebben allemaal momenten in ons leven waarbij we behoefte hebben aan en gebaat zijn met steun van buitenaf. Soms willen we iemand met een neutrale blik met wie we geen emotionele band hebben. Dan is het wellicht een goed moment voor een counsellingsgesprek. In deze gesprekken kunnen vele aspecten en thema’s aan de orde komen, zoals werkdruk, moeizame communicatie, gebrek aan vitaliteit etc. 


"Als jij goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor een ander zorgen."

bottom of page